CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1. Điều kiện áp dụng


Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, In An Anh đảm bảo quyền lợi của Người đặt in bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn In An Anh Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.


In An Anh Đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi In An Anh, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng In An Anh Đảm bảo.


2. Điều kiện trả hàng


Người đặt in đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:


• Người đặt in đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;


• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;


• Xưởng in giao sai sản phẩm cho Người đặt in (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);


• Sản phẩm Người đặt in nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Xưởng in cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;


• Xưởng in đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người đặt in trả hàng (tuy nhiên In An Anh sẽ cần Xưởng in xác nhận lại những thoả thuận này).


Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng In Ấn Anpic. 
In An Anh luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người đặt in và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của In An Anh.


3. Không thay đổi ý định mua hàng


Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người đặt in thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 


4. Quyền lợi của Xưởng in


Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người đặt in, In An Anh sẽ thông báo cho Xưởng in qua văn bản (thông báo trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại). Xưởng in cần phải gửi phản hồi theo hướng dẫn của In An Anh trong thời gian quy định. Sau thời gian đó, nếu In An Anh không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Xưởng in, In An Anh sẽ hiểu rằng Xưởng in hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Người đặt in, và tự động hoàn tiền cho Người đặt in mà không thông báo gì thêm.


In An Anh luôn theo dõi phản hồi của Xưởng in trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với  yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người đặt in.


5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người đặt in lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. In An Anh khuyến khích Người đặt in chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. 


6. Chi phí trả hàng

Xưởng in và Người đặt in cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.
Lưu ý: Hiện tại, In An Anh chưa hỗ trợ phí vận chuyển cũng như thương lượng phí vận chuyển trả hàng cho đơn hàng khiếu nại.


7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

In An Anh sẽ chỉ hoàn tiền cho Người đặt in khi Xưởng in xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp Xưởng in không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, In An Anh sẽ tự động hoàn tiền cho Người đặt in mà không thông báo gì thêm. Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Xưởng in, vui lòng bấm vào đây. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người đặt in.


Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người đặt in có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.


8. Liên lạc giữa xưởng in và người đặt in

In An Anh khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. In An Anh sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Xưởng in và Người đặt in không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng; do vậy Người đặt in nên chủ động liên hệ với Xưởng in khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.


9. Tranh chấp giữa Người đặt in và Xưởng in

Trong trường hợp Người đặt in và Xưởng in không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người đặt in và Xưởng in có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.


Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với In An Anh về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía In An Anh mà In An Anh cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể.

Trong trường hợp đó, Xưởng in và Người đặt in cùng đồng ý rằng một khi In An Anh đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Xưởng in theo quy định của In Ấn Anpic Đảm Bảo, In An Anh có quyền tạm hoãn thanh toán cho Xưởng in cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Xưởng in và Người đặt in.

Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Xưởng in theo chính sách In Ấn Anpic Đảm Bảo, cả Người đặt in và Xưởng in đồng ý rằng In An Anh không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.


Người đặt in và Xưởng in đồng ý bồi thường và giữ cho In An Anh không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của In An Anh theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.